Spring naar content

Wie zijn we

Wie zijn we?

De Zennestraal opende haar deuren op 1 september 2023 in de vijfhoek van Brussel. Onze school startte met drie klassen en zal geleidelijk aan uitgroeien tot een voltallige basisschool.

We zijn een kleinschalige, familiale school met aandacht voor de eigenheid van elk kind. We vormen een verlengstuk van de thuisomgeving en zien onze ouders als belangrijke partners om samen school mee te maken.

Voor onze leerlingen ontwikkelen we boeiende uitdagingen op kindermaat. Kinderen leren door te doen. Zelf actief onderzoeken en ontdekken, vormen de basis voor ons onderwijs. Onze leerlingen leren, groeien en stralen samen met hun ouders én de buurt.

De infrastructuur

De school is een voorbeeld op vlak van duurzaamheid en energiebesparing.

  • Het dak is voorzien van fotovoltaïsche zonnepanelen
  • Er is een individueel ventilatiesysteem met dubbele flux en warmteterugwinning
  • Met het opgevangen regenwater spoelen ze de toiletten.

De Zennestraal vormt een oase van rust in het dicht bevolkt en bebouwd stadscentrum. Aan de straatkant zie je op het eerste zicht de school niet staan, ze ligt immers deels in een binnengebied. Er werd daarom veel aandacht besteed aan het binnenbrengen van zonlicht en het dempen van geluid. De grond van de speelplaats werd bedekt met doorlaatbaar rubber, de muren met kokosmatten die ook verticale begroeiing toelaten.

In beelden