Spring naar content

Klassen

Klassen

  • De Zennevijver (instappers, 1e kleuterklas) – Lies
  • De Zenneplas (instappers, 1e kleuterklas) – Geert
  • De Zenneweide (1e leerjaar) – Klara

Groepsindeling

Bij onze jongste kleuters (instappers en 1e kleuterklassers), hebben we gekozen om met een mengklas te werken.

We maken deze keuze omwille van verschillende redenen:

  • Taalontwikkeling stimuleren
  • Zelfstandigheid en zelfredzaamheid versterken
  • Leren van én met elkaar
  • Zorgzaam leren omgaan met elkaar
  • Breder aanbod ifv ontwikkelingsgericht werken

De instappers blijven op deze manier ook wat langer bij dezelfde leraar in de klas. Ze doen hun 1e kleuterklas namelijk in dezelfde mengklas.

Dit zorgt voor continuïteit, geborgenheid en het langer kunnen aangaan van een duurzame relatie met de kleuters en omgekeerd.

We zullen deze keuze ook doortrekken naar onze oudste kleuterklassen (2e kleuterklas & 3e kleuterklas).