Spring naar content

Schoolraad

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een formeel participatieorgaan.

Samenstelling

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • De ouders (2)
  • Het personeel (2 leerkrachten en de directie)
  • Leden van de lokale gemeenschap (2)

Wat doet de schoolraad?

De schoolraad heeft een adviserende en overleggende bevoegdheid. De schoolraad komt drie keer per schooljaar samen.

Meer info over de oudergroep