Spring naar content

Visie

Onze missie

De Zennestraal droomt ervan om:

  • Kinderen tot sterke en gelukkige persoonlijkheden te laten ontwikkelen, die zichzelf op een respectvolle en authentieke manier kunnen uiten en verhouden tot de ander.
  • Kinderen te laten groeien tot personen die voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst, zodat ze hier flexibel mee om kunnen gaan.
  • Kinderen echt te prikkelen en zin te geven om de wereld (om zich heen) te verkennen, beter te begrijpen en in vraag te stellen.
  • Samen met ouders, leerlingen, de buurt en het schoolteam een gemeenschap te vormen waar iedereen volgens zijn talenten en krachten een plek inneemt.
  • Leerkrachten in een veilige en constructieve omgeving te laten ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf als leraar in onze school.

Onze pijlers

Ontwikkelingsgericht werken

We werken vanuit een ontwikkelingsgerichte bril, we doen ervaringen op met onze kinderen en gaan hiermee verder aan de slag in onze klassen. We maken tijd om een thema uit te werken, zodat we de diepte kunnen induiken. Kinderen geven mee vorm aan de uitwerking van onze thema’s. Ook onze ouders en andere partners worden betrokken, we willen dat onze thema’s leven en beleefd worden.

Samen met ouders en de buurt

Ouders en de buurt zijn belangrijke partners om ons onderwijs mee vorm te geven. Onze ouders zijn dagelijks welkom in onze klassen tijdens het zacht onthaal, nemen deel aan uitstappen en activiteiten, helpen mee voor de organisatie van onze feesten.

Duurzaamheid

Als school vinden we het belangrijk om een voorbeeld te geven aan onze leerlingen en ouders en hen te sensibiliseren. Zo stimuleren we een gezonde levenshouding, dit onder meer door: alleen water te drinken op school, promoten van een voedzame brooddoos, zero waste campagne, gebruik van alternatieve vervoersmanieren, oogsten en zaaien …

Onze school is ook gebouwd vanuit een duurzaam oogpunt: het dak is voorzien van fotovoltaïsche zonnepanelen, met het opgevangen regenwater spoelen we de toiletten.

Geborgenheid

Geborgenheid is een van onze ambities. Onze kinderen moeten tot rust kunnen komen in een veilige en vertrouwde omgeving. We zijn een kleinschalige, familiale school met aandacht voor zachte overgangen.

Meertalige diversiteit

Onze kinderen groeien op in een grootstedelijke context, waar verschillende talen gesproken worden. Hen een open en nieuwsgierige houding aanleren vormt voor ons een belangrijk uitgangspunt. We zetten meertaligheid in als troef.