Spring naar content

Buitenschoolse/ Naschoolse activiteiten

Samenwerkingsstructuren

De Zennestraal is een school die inzet op samenwerking met ouders, de buurt en andere relevante partners.

Dit omdat we er als school van uit gaan, dat wij een deel vormen van een groter geheel en een goede samenwerking tussen verschillende partners belangrijk is voor de ontwikkeling van onze kinderen.

We hebben onder meer al samenwerkingen met volgende partners:

Daarnaast benutten we de buurt om in de keuze die we maken voor de uitwerking van een thema in de klas. We willen de leef- en belevingswereld van onze kinderen verruimen en trekken de echte wereld binnen in onze klassen.

Dit doen we onder meer door regelmatig op uitstap te gaan met onze kinderen, externe partners uit te nodigen in onze klassen …

Meer info over de schoolraad